Na této výstavě nás prezentoval papillonní pejsek Mahagon Dream of joy - kde ve třídě dorostu získal známku Velmi nadějný 1 !!

On this dog show was presentation papillon boy Mahagon Dream of joy - in puppy class he was - Very Promising 1 !!

Yoki